top of page
Kopi af INUIT_edited.jpg

IVALO OLSVIG

Grønlandsk og arktisk konsulent + foredragsholder

Ivalo Olsvig er en enkeltkvindesvirksomhed som tilbyder foredrag
og konsulentarbejde indenfor Grønland og Arktis

IVALO KATRINE BIRTHE FOGET OLSVIG

Cand.mag. i Grønlandske og Arktiske Studier med specialisering i Museologi fra Københavns Universitet.

 

Jeg er grønlandsk og arktisk konsulent & foredragsholder.

Jeg er også museumsinspektør på Nationalmuseet. Jeg har en baggrund som kultur og kommunikationsmedarbejder i Det Nordatlantiske Hus, museumsinspektør i Knud Rasmussens Hus på EU-forskningsprojektet Identity on the Line, været forskningsformidler hos Statens Naturhistoriske Museum, og arbejdet i flere afdelinger på Nationalmuseet. 

Jeg er dansk/grønlandsk og jeg har hele mit liv været imellem de to kulturer. Jeg er opvokset i Danmark og var på ferier i Grønland. Jeg har igennem hele mit liv oplevet fordomme omkring grønlændere, og stor uvidenhed omkring Grønland og Arktis. Mit mål er at nedbryde fordomme, at give min viden videre, og at skabe en bedre forståelse i kulturmødet imellem Grønland og Danmark - alt i alt formidle viden om Grønland og Arktis til alle der har interesse.

Ivalo Olsvig, firma siden oktober 2020.

THE ONE.jpg
bottom of page